גן החורשה מותג מחדש כגן בוטני וכשילוב המדוייק והמוקפד ביותר בין טבע, אינטימיות ומסיבה.
נוצר קו שמרני ורומנטי לנראות ולצד זה נוספו אתר אווירתי ודף פייסבוק צעיר יותר ובו גם משותפים הפידבקים של כל הזוגות.
בגן החורשה פועלים שנים ארוכות ספקי בית עם מוניטין נפרד ולכן נוכחותם הגראפית בכל פרט כמעט היא אתגר עיצובי.